הפוך לדף הבית
ספרים דיגיטליים ספרים כיתה ז' כיתה ח' כיתה ט' חטיבה עליונה מה חדש? חנויות + מחירון
אתה נמצא כאן: ראשי > חטיבה עליונה > הורדות ועדכונים
הורדות ועדכונים
  ראשי

 ספרים דיגיטליים


 ספרים


 הכנה - לכיתה ה


 הכנה - לכיתה ו'


 הכנה - לכיתה ז'


 כיתה ז'


 כיתה ז' - סימני דרך


 הכנה - לכיתה ח'


 כיתה ח'


 כיתה ח' - סימני דרך


 הכנה - לכיתה ט'


 כיתה ט'


 הכנה - לכיתה י'


 חטיבה עליונה


 ספרי לימוד


 ספרי מבחנים


 מדריכים למורה


 חומר לימוד להורדה


 טפסי בחינות בגרות


 תוכניות לימודים


 טופס למרכז/ת


 ספרים ישנים


 תוכנות לדפי עבודה


 מה חדש?


 חנויות + מחירון


 תמיכה לספרים


 מפמ"ר המתמטיקה


 אודות ההוצאה


 צור קשר

 

הורדות ועדכונים 

 

      

 

 

 

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

עמוד ישן - יש להסתכל בעמוד המעודכן

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

 

 

 

 

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

עמוד ישן - יש להסתכל בעמוד המעודכן

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

 

 

 

 

 

 

שאלון 035801 / 035182 -  מבחנים  -  להדפסה

בעברית:

הסיסמה לקבצים:  2109198021041974

הסיסמה לקבצים:  2109198021041974

 

בערבית: 

הסיסמה לקבצים:  2109198021041974

הסיסמה לקבצים:  2109198021041974

 
  

 

 

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

עמוד ישן - יש להסתכל בעמוד המעודכן

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

 

 

 

 

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

עמוד ישן - יש להסתכל בעמוד המעודכן

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

 

 
 
 
    

 

שאלון 035802 / 035381 -  מבחנים  -  להדפסה

בעברית: 

הסיסמה לקבצים:  2109198021041974

הסיסמה לקבצים:  2109198021041974

 

בערבית:  

הסיסמה לקבצים:  2109198021041974

הסיסמה לקבצים:  2109198021041974

 
    
 
           

 

 

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

עמוד ישן - יש להסתכל בעמוד המעודכן

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

 

 

 

 

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

עמוד ישן - יש להסתכל בעמוד המעודכן

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

 

 

 

 

שאלון 035803 / 035382 -  מבחנים  -  להדפסה

בעברית:  

הסיסמה לקבצים:  2109198021041974

מבחן 01  -  שאלון 035803  -  מתוך ספר הלימוד לשאלון 035803
מבחן 04  -  שאלון 035803  -  מתוך ספר הלימוד לשאלון 035803
מבחן 09  -  שאלון 035803  -  מתוך ספר הלימוד לשאלון 035803
מבחן 12  -  שאלון 035803  -  מתוך ספר הלימוד לשאלון 035803

הסיסמה לקבצים:  2109198021041974

 

בערבית: 

הסיסמה לקבצים:  2109198021041974

מבחן 01  -  שאלון 035803  -  בשפה הערבית  -  מתוך ספר הלימוד לשאלון 035803

מבחן 04  -  שאלון 035803  -  בשפה הערבית  -  מתוך ספר הלימוד לשאלון 035803
מבחן 09  -  שאלון 035803  -  בשפה הערבית  -  מתוך ספר הלימוד לשאלון 035803
מבחן 12  -  שאלון 035803  -  בשפה הערבית  -  מתוך ספר הלימוד לשאלון 035803

מבחן 16 -  שאלון 035803  -  בשפה הערבית  -  מתוך ספר הלימוד לשאלון 035803

מבחן 18  -  שאלון 035803  -  בשפה הערבית  -  מתוך ספר הלימוד לשאלון 035803
מבחן 20  -  שאלון 035803  -  בשפה הערבית  -  מתוך ספר הלימוד לשאלון 035803

מבחן 23  -  שאלון 035803  -  בשפה הערבית  -  מתוך ספר הלימוד לשאלון 035803 
מבחן 25  -  שאלון 035803  -  בשפה הערבית  -  מתוך ספר הלימוד לשאלון 035803

מבחן 29  -  שאלון 035803  -  בשפה הערבית  -  מתוך ספר הלימוד לשאלון 035803

הסיסמה לקבצים:  2109198021041974

 
 
    

            

 

שאלון 035804 / 035481 -  מבחנים  -  להדפסה

 

הסיסמה לקבצים:  2109198021041985

מבחן 01  -  שאלון 035804  -  מתוך ספר הלימוד לשאלון 035804 - חלק ד'
מבחן 04  -  שאלון 035804  -  מתוך ספר הלימוד לשאלון 035804 - חלק ד'
מבחן 07  -  שאלון 035804  -  מתוך ספר הלימוד לשאלון 035804 - חלק ד'
מבחן 10  -  שאלון 035804  -  מתוך ספר הלימוד לשאלון 035804 - חלק ד'
מבחן 11  -  שאלון 035804  -  מתוך ספר הלימוד לשאלון 035804 - חלק ד'

מבחן 12  -  שאלון 035804  -  מתוך ספר הלימוד לשאלון 035804  -  חלק ד'
מבחן 13  -  שאלון 035804  -  מתוך ספר הלימוד לשאלון 035804  -  חלק ד'
מבחן 14  -  שאלון 035804  -  מתוך ספר הלימוד לשאלון 035804  -  חלק ד'
מבחן 15  -  שאלון 035804  -  מתוך ספר הלימוד לשאלון 035804  -  חלק ד'
מבחן 22  -  שאלון 035804  -  מתוך ספר הלימוד לשאלון 035804  -  חלק ד'  

הסיסמה לקבצים:  2109198021041985

משבצת מודה למורה למתמטיקה סרור אסעד, שהצטרף לצוות וסייע בכתיבת המבחנים.

 

הערה חשובה: לנבחנים בשאלון 035804  -  ממועד קיץ תשע"ד

לפי חוזר מפמ"ר מתאריך 17-10-2013, החל ממועד קיץ תשע"ד יהיו בבחינה 8 שאלות.

בנוסף בפרק ב' תהייה בחירה של שאלה 1 מתוך 2 (גיאומטריה במישור, טריגונומטריה במישור), לפיכך יש להוריד בכל אחת מבחינות אלה את שאלה מספר 5 .

  
 

 

 

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

עמוד ישן - יש להסתכל בעמוד המעודכן

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

 

 

 

  

שאלון 035805 / 035482 -  מבחנים  -  להדפסה

 

הסיסמה לקבצים:  2109198021041985

מבחן 07  -  שאלון 035805  -  מתוך ספר הלימוד לשאלון 035805
מבחן 09  -  שאלון 035805  -  מתוך ספר הלימוד לשאלון 035805 

מבחן 11 -  שאלון 035805  -  מתוך ספר הלימוד לשאלון 035805

מבחן 13  -  שאלון 035805  -  מתוך ספר הלימוד לשאלון 035805

מבחן 16  -  שאלון 035805  -  מתוך ספר הלימוד לשאלון 035805

מבחן 18  -  שאלון 035805  -  מתוך ספר הלימוד לשאלון 035805

מבחן 20  -  שאלון 035805  -  מתוך ספר הלימוד לשאלון 035805 

הסיסמה לקבצים:  2109198021041985

משבצת מודה למורה למתמטיקה סרור אסעד, שהצטרף לצוות וסייע בכתיבת המבחנים.

  
 
  

    

   

 

שאלון 035806 / 035581 -  מבחנים  -  להדפסה

 

הסיסמה לקבצים:  84956275

מבחן 01  -  שאלון 035806  -  מתוך ספר הלימוד לשאלון 035806  -  חלק ד'
מבחן 03  -  שאלון 035806  -  מתוך ספר הלימוד לשאלון 035806  -  חלק ד'

מבחן 05  -  שאלון 035806  -  מתוך ספר הלימוד לשאלון 035806  -  חלק ד'
מבחן 07  -  שאלון 035806  -  מתוך ספר הלימוד לשאלון 035806  -  חלק ד'
מבחן 09  -  שאלון 035806  -  מתוך ספר הלימוד לשאלון 035806  -  חלק ד'
מבחן 12  -  שאלון 035806  -  מתוך ספר הלימוד לשאלון 035806  -  חלק ד'
מבחן 13  -  שאלון 035806  -  מתוך ספר הלימוד לשאלון 035806  -  חלק ד'

מבחן 14  -  שאלון 035806  -  מתוך ספר הלימוד לשאלון 035806  -  חלק ד'

מבחן 15  -  שאלון 035806  -  מתוך ספר הלימוד לשאלון 035806  -  חלק ד' 

מבחן 18  -  שאלון 035806  -  מתוך ספר הלימוד לשאלון 035806  -  חלק ד' 

הסיסמה לקבצים:  84956275

משבצת מודה למורה למתמטיקה סרור אסעד, שהצטרף לצוות וסייע בכתיבת המבחנים.

 

הערה חשובה: לנבחנים בשאלון 035806  -  ממועד קיץ תשע"ד

לפי חוזר מפמ"ר מתאריך 17-10-2013, החל ממועד קיץ תשע"ד יהיו בבחינה 8 שאלות.

בנוסף בפרק ב' תהייה בחירה של שאלה 1 מתוך 2 (גיאומטריה במישור, טריגונומטריה במישור), לפיכך יש להוריד בכל אחת מבחינות אלה את שאלה מספר 5 .

  

  

 

 

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

עמוד ישן - יש להסתכל בעמוד המעודכן

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

 

 

 

           
  

 

שאלון 035807 / 035582 -  מבחנים  -  להדפסה 

 

הסיסמה לקבצים:  84956275

מבחן 01  -  שאלון 035807  -  מתוך ספר הלימוד לשאלון 035807  -  חלק ב'

מבחן 21  -  שאלון 035807  -  מתוך ספר הלימוד לשאלון 035807  -  חלק ב'
מבחן 23  -  שאלון 035807  -  מתוך ספר הלימוד לשאלון 035807  -  חלק ב' 

משבצת מודה למורה למתמטיקה סרור אסעד, שהצטרף לצוות וסייע בכתיבת המבחנים.

  

הערה: לנבחנים בשאלון 035807  -  ממועד קיץ תשע"ד

לפי חוזר מפמ"ר מתאריך 17-10-2013, החל ממועד קיץ תשע"ד לא תופענה שאלות עם סעיפים לא תלויים מנושאים שונים (למשל, סעיף מרוכבים וסעיף טריגונומטריה במרחב), לכן אין צורך לעשות בבחינות אלה את הסעיפים הבאים:

שאלה 4 (ב) - מבחן 5 ,

שאלה 3 (ב) - מבחן 8 ,

שאלה 3 (א) - מבחן 13 ,

שאלה 4 (א) - מבחן 21 , 

שאלה 2 (ב) - מבחן 23 ,

שאלה 4 (א) - מבחן 24 ,

שאלה 4 (ב) - מבחן 26 .

 

 

 

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

עמוד ישן - יש להסתכל בעמוד המעודכן

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

 

 

  

 

כל הזכויות שמורות © משבצת בע"מ