ספרים דיגיטליים כיתה ז' כיתה ח' כיתה ט' 3 יחידות 4 יחידות 5 יחידות מה חדש? מכירות צור קשר
אתה נמצא כאן: ראשי > כיתה ז' > דפי עבודה
דפי עבודה
  ראשי

 ספרים דיגיטליים


 הכנה - לכיתה ה


 הכנה - לכיתה ו'


 הכנה - לכיתה ז'


 כיתה ז'


 צפייה בעמודי הספר


 מדריך למורה


 פריסת שעות שנתית


דפי עבודה


 מבחנים


 פעילויות מתוקשבות


 עבודת קיץ


 כיתה ז' - סימני דרך


 הכנה - לכיתה ח'


 כיתה ח'


 כיתה ח' - סימני דרך


 הכנה - לכיתה ט'


 כיתה ט'


 כיתה ט' - סימני דרך


 הכנה - לכיתה י'


 כיתה יוד - שנת הלימודים 2023/24 - 3+4+5 יחידות


 כיתה י"א - שנת הלימודים 2024/25 - 3+4+5 יחידות


 3 יחידות


 4 יחידות


 5 יחידות


 מיקוד - קיץ 2024


 ספרי מבחנים ופתרונות


 תיכון - תוספות


 מה חדש?


 מכירות


 אודות ההוצאה


 צור קשר

 

מתמטיקה - לכיתה ז' - דפי עבודה

     

חדש !   חדש!   חדש!

 

נוספו  תשובות  לדפי העבודה

   

עדכון - 07/02/2024

 

בהמשך שנת הלימודים יעלו לאתר דפי עבודה נוספים

 
   

דפי עבודה - לתלמידים (ללא סיסמה)

  

פרק 1 - חוקיות - רמה א - טופס 7-3-0101-2013-2014
פרק 1 - חוקיות - רמה ב - טופס 7-3-0102-2013-2014
פרק 1 - חוקיות - רמה א - טופס 7-3-0101-2013-2014 - בשפה הערבית - ARB
פרק 1 - חוקיות - רמה ב - טופס 7-3-0102-2013-2014 - בשפה הערבית - ARB
-------------- 
פרק 2 - המשתנה וביטויים אלגבריים - רמה א - טופס 7-3-0201-2013-2014
פרק 2 - המשתנה וביטויים אלגבריים - רמה ב - טופס 7-3-0202-2013-2014
פרק 2 - המשתנה וביטויים אלגבריים - רמה א - טופס 7-3-0201-2013-2014 - בשפה הערבית - ARB
פרק 2 - המשתנה וביטויים אלגבריים - רמה ב - טופס 7-3-0202-2013-2014 - בשפה הערבית - ARB

-------------- 

פרק 3 - סדר פעולות החשבון - רמה א - טופס 7-03-0301-2013-2014

פרק 3 - סדר פעולות החשבון - רמה ב - טופס 7-03-0302-2013-2014
פרק 3 - סדר פעולות החשבון - רמה א - טופס 7-03-0301-2013-2014 - בשפה הערבית - ARB
פרק 3 - סדר פעולות החשבון - רמה ב - טופס 7-03-0302-2013-2014 - בשפה הערבית - ARB

-------------- 
פרק 4 - חוק החילוף וחוק הקיבוץ - רמה א - טופס 7-03-0401-2013-2014
פרק 4 - חוק החילוף וחוק הקיבוץ - רמה ב - טופס 7-03-0402-2013-2014

פרק 4 - חוק החילוף וחוק הקיבוץ - רמה א - טופס 7-03-0401-2013-2014 - בשפה הערבית - ARB
פרק 4 - חוק החילוף וחוק הקיבוץ - רמה ב - טופס 7-03-0402-2013-2014 - בשפה הערבית - ARB

-------------- 

פרק 5 - חוק הפילוג - רמה א - טופס 07-03-0501-2013-2014
פרק 5 - חוק הפילוג - רמה ב - טופס 7-03-0502-2013-2014

פרק 5 - חוק הפילוג - רמה א - טופס 07-03-0501-2013-2014 - בשפה הערבית - ARB
פרק 5 - חוק הפילוג - רמה ב - טופס 7-03-0502-2013-2014 - בשפה הערבית - ARB

-------------- 
פרק 6 - כללי חשבון נוספים - רמה א - טופס 07-03-0601-2013-2014
פרק 6 - כללי חשבון נוספים - רמה ב - טופס 07-03-0602-2013-2014
פרק 6 - כללי חשבון נוספים - רמה א - טופס 07-03-0601-2013-2014 - בשפה הערבית - ARB
פרק 6 - כללי חשבון נוספים - רמה ב - טופס 07-03-0602-2013-2014 - בשפה הערבית - ARB

-------------- 
פרק 7 - חזקות - רמה א - טופס 07-03-0701-2013-2014
פרק 7 - חזקות - רמה ב - טופס 07-03-0702-2013-2014
פרק 7 - חזקות - רמה א - טופס 07-03-0701-2013-2014 - בשפה הערבית - ARB
פרק 7 - חזקות - רמה ב - טופס 07-03-0702-2013-2014 - בשפה הערבית - ARB

-------------- 
פרק 8 - שורש ריבועי - רמה א - טופס 07-03-0801-2013-2014
פרק 8 - שורש ריבועי - רמה ב - טופס 07-03-0802-2013-2014
פרק 8 - שורש ריבועי - רמה א - טופס 07-03-0801-2013-2014 - בשפה הערבית - ARB
פרק 8 - שורש ריבועי - רמה ב - טופס 07-03-0802-2013-2014 - בשפה הערבית - ARB

-------------- 
פרק 9 - המלבן - רמה א - טופס 07-03-0901-2013-2014
פרק 9 - המלבן - רמה ב - טופס 07-03-0902-2013-2014
פרק 9 - המלבן - רמה א - טופס 07-03-0901-2013-2014 - בשפה הערבית - ARB
פרק 9 - המלבן - רמה ב - טופס 07-03-0902-2013-2014 - בשפה הערבית - ARB

-------------- 
פרק 10 - התיבה - רמה א - טופס 07-03-1001-2013-2014
פרק 10 - התיבה - רמה ב - טופס 07-03-1002-2013-2014

פרק 10 - התיבה - רמה א - טופס 07-03-1001-2013-2014 - בשפה הערבית - ARB
פרק 10 - התיבה - רמה ב - טופס 07-03-1002-2013-2014 - בשפה הערבית - ARB
-------------- 
פרק 11 - מספרים חיוביים, שליליים ואפס - רמה א - טופס 07-03-1101-2013-2014
פרק 11 - מספרים חיוביים, שליליים ואפס - רמה ב - טופס 07-03-1102-2013-2014

פרק 12 - חיבור וחיסור מספרים מכוונים - רמה א - טופס  07-03-1221-2013-2014 - בשפה הערבית - ARB
פרק 12 - חיבור וחיסור מספרים מכוונים - רמה ב - טופס  07-03-1222-2013-2014 - בשפה הערבית - ARB
-------------- 
פרק 13 - כפל וחילוק מספרים מכוונים - רמה א - טופס 07-03-1321-2013-2014
פרק 13 - כפל וחילוק מספרים מכוונים - רמה ב - טופס 07-03-1322-2013-2014

פרק 13 - כפל וחילוק מספרים מכוונים - רמה א - טופס  07-03-1321-2013-2014 - בשפה הערבית - ARB
פרק 13 - כפל וחילוק מספרים מכוונים - רמה ב - טופס  07-03-1322-2013-2014 - בשפה הערבית - ARB
-------------- 
פרק 14 - חזקות עם מספרים מכוונים - רמה א - טופס 07-03-1421-2013-2014
פרק 14 - חזקות עם מספרים מכוונים - רמה ב - טופס 07-03-1422-2013-2014

פרק 14 - חזקות עם מספרים מכוונים - רמה א - טופס 07-03-1421-2013-2014 - בשפה הערבית - ARB
פרק 14 - חזקות עם מספרים מכוונים - רמה ב - טופס 07-03-1422-2013-2014 - בשפה הערבית - ARB

-------------- 
פרק 15 - מבוא למשוואות ושאלות מילוליות - רמה א - טופס 07-03-1501-2013-2014
פרק 15 - מבוא למשוואות ושאלות מילוליות - רמה ב - טופס 07-03-1502-2013-2014

פרק 15 - מבוא למשוואות ושאלות מילוליות - רמה א - טופס 07-03-1501-2013-2014 - בשפה הערבית - ARB
פרק 15 - מבוא למשוואות ושאלות מילוליות - רמה ב - טופס 07-03-1502-2013-2014 - בשפה הערבית - ARB

-------------- 
פרק 16 - פתרון משוואות ושאלות מילוליות - רמה א - טופס 07-03-1601-2013-2014
פרק 16 - פתרון משוואות ושאלות מילוליות - רמה ב - טופס 07-03-1602-2013-2014

פרק 16 - פתרון משוואות ושאלות מילוליות - רמה א - טופס  07-03-1601-2013-2014 - בשפה הערבית - ARB
פרק 16 - פתרון משוואות ושאלות מילוליות - רמה ב - טופס  07-03-1602-2013-2014 - בשפה הערבית - ARB
-------------- 

פרק 17 - מבוא לזוויות - רמה א - טופס 07-03-1701-2013-2014                  
פרק 17 - מבוא לזוויות - רמה ב - טופס 07-03-1702-2013-2014      

פרק 17 - מבוא לזוויות - רמה א - טופס  07-03-1701-2013-2014 - בשפה הערבית - ARB
פרק 17 - מבוא לזוויות - רמה ב - טופס  07-03-1702-2013-2014 - בשפה הערבית - ARB

-------------- 
פרק 18 - משולשים - רמה א - טופס 07-03-1801-2013-2014                       
פרק 18 - משולשים - רמה ב - טופס 07-03-1802-2013-2014        
פרק 18 - משולשים - רמה א - טופס  07-03-1801-2013-2014 - בשפה הערבית - ARB
פרק 18 - משולשים - רמה ב - טופס  07-03-1802-2013-2014 - בשפה הערבית - ARB

-------------- 
פרק 19 - שטחים של מצולעים - רמה א - טופס 07-03-1901-2013-2014          
פרק 19 - שטחים של מצולעים - רמה ב - טופס 07-03-1902-2013-2014        

פרק 19 - שטחים של מצולעים - רמה א - טופס 07-03-1901-2013-2014 - בשפה הערבית - ARB
פרק 19 - שטחים של מצולעים - רמה ב - טופס 07-03-1902-2013-2014 - בשפה הערבית - ARB

-------------- 
פרק 20 - המעגל ושטח העיגול - רמה א - טופס 7-03-2001-2013-2014
פרק 20 - המעגל ושטח העיגול - רמה ב - טופס 7-03-2002-2013-2014
פרק 20 - המעגל ושטח העיגול - רמה א - טופס 7-03-2001-2013-2014 - בשפה הערבית - ARB
פרק 20 - המעגל ושטח העיגול - רמה ב - טופס 7-03-2002-2013-2014 - בשפה הערבית - ARB

-------------- 

פרק 21 - זוויות צמודות - רמה א - טופס 7-3-2101-2013-2014
פרק 21 - זוויות צמודות - רמה א - טופס 7-3-2101-2013-2014 - בשפה הערבית - ARB
-------------- 
פרק 21 - זוויות צמודות - רמה ב - טופס 7-3-2102-2013-2014
פרק 21 - זוויות צמודות - רמה ב - טופס 7-3-2102-2013-2014 - בשפה הערבית - ARB

-------------- 
פרק 21 - זוויות קדקודיות - רמה א - טופס 7-3-2103-2013-2014
פרק 21 - זוויות קדקודיות - רמה א - טופס 7-3-2103-2013-2014 - בשפה הערבית - ARB
-------------- 
פרק 21 - זוויות קדקודיות - רמה ב - טופס 7-3-2104-2013-2014
פרק 21 - זוויות קדקודיות - רמה ב - טופס 7-3-2104-2013-2014 - בשפה הערבית - ARB
-------------- 
פרק 21 - חוצה זווית - רמה א - טופס טופס 7-3-2105-2013-2014
פרק 21 - חוצה זווית - רמה א - טופס טופס 7-3-2105-2013-2014 - בשפה הערבית - ARB
-------------- 
פרק 21 - חוצה זווית - רמה ב - טופס 7-3-2106-2013-2014
פרק 21 - חוצה זווית - רמה ב - טופס 7-3-2106-2013-2014 - בשפה הערבית - ARB

-------------- 
פרק 21 - זוויות מתחלפות - רמה א - טופס 7-3-2107-2013-2014
פרק 21 - זוויות מתחלפות - רמה א - טופס 7-3-2107-2013-2014 - בשפה הערבית - ARB
-------------- 
פרק 21 - זוויות מתחלפות - רמה ב - טופס 7-3-2108-2013-2014

פרק 21 - זוויות מתחלפות - רמה ב - טופס 7-3-2108-2013-2014 - בשפה הערבית - ARB

-------------- 
פרק 21 - זוויות מתאימות - רמה א - טופס 7-3-2109-2013-2014
פרק 21 - זוויות מתאימות - רמה א - טופס 7-3-2109-2013-2014 - בשפה הערבית - ARB

-------------- 
פרק 21 - זוויות מתאימות - רמה ב - טופס 7-3-2110-2013-2014
פרק 21 - זוויות מתאימות - רמה ב - טופס 7-3-2110-2013-2014 - בשפה הערבית - ARB

-------------- 

פרק 21 - סכום זוויות במשולש - רמה א - טופס 7-3-2111-2013-2014

פרק 21 - סכום זוויות במשולש - רמה א - טופס 7-3-2111-2013-2014 - בשפה הערבית - ARB

-------------- 
פרק 21 - סכום זוויות במשולש - רמה ב - טופס 7-3-2112-2013-2014

פרק 21 - סכום זוויות במשולש - רמה ב - טופס 7-3-2112-2013-2014 - בשפה הערבית - ARB

-------------- 

פרק 22 - מערכת צירים במישור - רמה א - טופס 7-03-2201-2013-2014
פרק 22 - מערכת צירים במישור - רמה ב- טופס 7-03-2202-2013-2014

פרק 22 - מערכת צירים במישור - רמה א - טופס 7-03-2201-2013-2014 - בשפה הערבית - ARB
פרק 22 - מערכת צירים במישור - רמה ב - טופס 7-03-2202-2013-2014 - בשפה הערבית - ARB
-------------- 
פרק 23 - קריאת מידע מתוך גרף - רמה א+ב - טופס 7-03-2301-2013-2014

פרק 23 - קריאת מידע מתוך גרף - רמה א+ב - טופס 7-03-2301-2013-2014 - בשפה הערבית - ARB

-------------- 

פרק 24 - פונקציות - רמה א - טופס 7-3-2401-2013-2014
פרק 24 - פונקציות - רמה ב - טופס 7-3-2402-2013-2014

פרק 24 - פונקציות - רמה א - טופס 7-3-2401-2013-2014 - בשפה הערבית - ARB
פרק 24 - פונקציות - רמה ב - טופס 7-3-2402-2013-2014 - בשפה הערבית - ARB

-------------- 

פרק 25 - קצב השתנות של פונקציה - רמה א - טופס 7-03-2501-2013-2014
פרק 25 - קצב השתנות של פונקציה - רמה ב - טופס 7-03-2502-2013-2014

פרק 25 - קצב השתנות של פונקציה - רמה א - טופס 7-03-2501-2013-2014 - בשפה הערבית - ARB
פרק 25 - קצב השתנות של פונקציה - רמה ב - טופס 7-03-2502-2013-2014 - בשפה הערבית - ARB

-------------- 

פרק 26 - משוואות ושאלות מילוליות - רמה א - טופס 07-03-2601-2013-2014    
פרק 26 - משוואות ושאלות מילוליות - רמה ב - טופס 07-03-2602-2013-2014   

פרק 26 - משוואות ושאלות מילוליות - רמה א - טופס 07-03-2601-2013-2014 - בשפה הערבית - ARB
פרק 26 - משוואות ושאלות מילוליות - רמה ב - טופס 07-03-2602-2013-2014 - בשפה הערבית - ARB

-------------- 

פרק 27 - מנסרה משולשת ישרה - רמה א+ב - טופס 7-03-2701-2013-2014

פרק 27 - מנסרה משולשת ישרה - רמה א+ב - טופס 7-03-2701-2013-2014 - בשפה הערבית - ARB

  

 

דפי עבודה  -  סדר פעולות חשבון וחוקי חשבון 

להלן מאגר תרגילים לדפי עבודה ולהכנת מבחנים

למורים - עם סיסמה

 

כיתה ז'  -  דף עבודה  -  כינוס איברים דומים  -  טופס 7-3-0100.2009/10
כיתה ז'  -  דף עבודה - כינוס איברים דומים - טופס 7-3-0100.2009/10 - בשפה הערבית - ARB

-------------- 
כיתה ז'  -  דף עבודה  -  סדר פעולות חשבון  -  טופס 7-3-0200.2009/10
כיתה ז'  -  דף עבודה - סדר פעולות חשבון - טופס 7-3-0200.2009/10 - בשפה הערבית - ARB
-------------- 
כיתה ז'  -  דף עבודה  -  סדר פעולות חשבון (עם סוגריים)  -  טופס 7-3-0210.2009/10
כיתה ז'  -  דף עבודה - סדר פעולות חשבון (עם סוגריים) - טופס 7-3-0210.2009/10 - בשפה הערבית - ARB
-------------- 
כיתה ז'  -  דף עבודה  -  סדר פעולות חשבון (למתקדמים)  -  טופס 7-3-0220.2009/10

כיתה ז'  -  דף עבודה - סדר פעולות חשבון (למתקדמים) - טופס 7-3-0220.2009/10 - בשפה הערבית - ARB
-------------- 
כיתה ז'  -  דף עבודה  -  סדר פעולות חשבון עם שברים (למתקדמים)  -  טופס 7-3-0700.2009/10
 דף עבודה  -  סדר פעולות חשבון עם שברים (למתקדמים) - טופס 7-3-0700.2009/10 - בשפה הערבית - ARB

-------------- 

כיתה ז'  -  דף עבודה  -  פעולות החזקה והשורש הריבועי  -  טופס 7-3-0500.2009/10
כיתה ז'  -  דף עבודה - פעולות החזקה והשורש הריבועי - טופס 7-3-0500.2009/10 - בשפה הערבית - ARB

-------------- 

כיתה ז'  -  דף עבודה  -  חזקות (למתקדמים)  -  טופס 7-3-0600.2009/10

כיתה ז'  -  דף עבודה - חזקות (למתקדמים) - טופס 7-3-0600.2009/10 - בשפה הערבית - ARB
-------------- 
כיתה ז'  -  דף עבודה  -  חוק החילוף, חוק הקיבוץ וחוק הפילוג  -  טופס 7-3-0300.2009/10

כיתה ז'  -  דף עבודה - חוק החילוף, חוק הקיבוץ וחוק הפילוג - טופס 7-3-0300.2009/10 - בשפה הערבית - ARB
-------------- 
כיתה ז'  -  דף עבודה  -  כללי חשבון נוספים  -  טופס 7-3-0400.2009/10
כיתה ז'  -  דף עבודה - כללי חשבון נוספים - טופס 7-3-0400.2009/10 - בשפה הערבית - ARB

   

 

דפי עבודה  -  גאומטריה

להלן מאגר תרגילים לדפי עבודה ולהכנת מבחנים

למורים - עם סיסמה

   

 כיתה ז'  -  שטחים של מרובעים - טופס 8-3-4101-2010/11
כיתה ז'  -  שטחים של מרובעים - טופס 8-3-4101-2010/11 - בשפה הערבית - ARB


כיתה ז'  -  המעגל ושטח העיגול  -  רמה א'  -  7.3.2002.2012-2013

כיתה ז'  -  המעגל ושטח העיגול - רמה א' - 7.3.2002.2012-2013 - בשפה הערבית - ARB
 

 כיתה ז'  -  שטחים של משולשים, מרובעים ומעגלים - טופס 8-3-4102-2010/11

כיתה ז'  -  שטחים של משולשים, מרובעים ומעגלים - טופס 8-3-4102-2010/11 - בשפה הערבית - ARB


כיתה ז'  -  זוויות  -  זוויות צמודות  -  רמה ב'  -  7.3.2103.2012-2013
כיתה ז'  -  זוויות - זוויות צמודות - רמה ב' - 7.3.2103.2012-2013 - בשפה הערבית - ARB

כיתה ז'  -  זוויות  -  זוויות קדקודיות  -  רמה ב'  -  7.3.2105.2012-2013
כיתה ז'  -  זוויות - זוויות קדקודיות - רמה ב' - 7.3.2105.2012-2013 - בשפה הערבית - ARB

כיתה ז'  -  זוויות  -  זוויות קדקודיות  -  רמה א'  -  7.3.2106.2012-2013

כיתה ז'  -  זוויות - זוויות קדקודיות - רמה א' - 7.3.2106.2012-2013 - בשפה הערבית - ARB

כיתה ז'  -  זוויות  -  חוצה זווית  -  רמה ב'  -  7.3.2107.2012-2013

כיתה ז'  -  זוויות - חוצה זווית - רמה ב' - 7.3.2107.2012-2013 - בשפה הערבית - ARB

כיתה ז'  -  זוויות  -  חוצה זווית  -  רמה א'  -  7.3.2108.2012-2013

כיתה ז'  -  זוויות - חוצה זווית - רמה א' - 7.3.2108.2012-2013 - בשפה הערבית - ARB

כיתה ז'  -  זוויות  -  זוויות מתחלפות  -  רמה ב'  -  7.3.2109.2012-2013

כיתה ז'  -  זוויות - זוויות מתחלפות - רמה ב' - 7.3.2109.2012-2013 - בשפה הערבית - ARB

כיתה ז'  -  זוויות  -  זוויות מתחלפות  -  רמה א'  -  7.3.2110.2012-2013 

כיתה ז'  -  זוויות - זוויות מתחלפות - רמה א' - 7.3.2110.2012-2013 - בשפה הערבית - ARB

כיתה ז'  -  זוויות  -  זוויות מתאימות  -  רמה א'  -  7.3.2112.2012-2013

כיתה ז'  -  זוויות - זוויות מתאימות - רמה א' - 7.3.2112.2012-2013 - בשפה הערבית - ARB

כיתה ז'  -  זוויות  -  סכום הזוויות במשולש  -  רמה ב'  -  7.3.2113.2012-2013
כיתה ז'  -  זוויות - סכום הזוויות במשולש - רמה ב' - 7.3.2113.2012-2013 - בשפה הערבית - ARB

כיתה ז'  -  זוויות  -  סכום הזוויות במשולש  -  רמה א'  -  7.3.2114.2012-2013

כיתה ז'  -  זוויות - סכום הזוויות במשולש - רמה א' - 7.3.2114.2012-2013 - בשפה הערבית - ARB

  

 

דפי עבודה  -  מספרים מכוונים

להלן מאגר תרגילים לדפי עבודה ולהכנת מבחנים

למורים - עם סיסמה

  

כיתה ז'  -  סדר גודל במספרים מכוונים  -  טופס 7-3-1100.2009/10
כיתה ז'  -  סדר גודל במספרים מכוונים - טופס 7-3-1100.2009/10 - בשפה הערבית - ARB

 

כיתה ז'  -  חיבור מספרים מכוונים  -  טופס 7-3-1110.2009/10

כיתה ז'  -  חיבור מספרים מכוונים - טופס 7-3-1110.2009/10 - בשפה הערבית - ARB

כיתה ז'  -  חיסור מספרים מכוונים ומספרים נגדיים  -  טופס 7-3-1120.2009/10
כיתה ז'  -  חיסור מספרים מכוונים ומספרים נגדיים - טופס 7-3-1120.2009/10 - בשפה הערבית - ARB

כיתה ז'  -  כפל וחילוק מספרים מכוונים  -  טופס 7-3-1130.2009/10
כיתה ז'  -  כפל וחילוק מספרים מכוונים - טופס 7-3-1130.2009/10 - בשפה הערבית - ARB


כיתה ז'  -  ערך מוחלט  -  טופס 7-3-1140.2009/10
כיתה ז'  -  ערך מוחלט - טופס 7-3-1140.2009/10 - בשפה הערבית - ARB

כיתה ז'  -  תרגילים בהם הושמטו הסוגריים  -  טופס 7-3-1150.2009/10
כיתה ז'  -  תרגילים בהם הושמטו הסוגריים - טופס 7-3-1150.2009/10 - בשפה הערבית - ARB

כיתה ז'  -  תרגילים עם ערך מוחלט  -  רשות  -  טופס 7-3-1160.2009/10

כיתה ז'  -  תרגילים עם ערך מוחלט - רשות - טופס 7-3-1160.2009/10 - בשפה הערבית - ARB


כיתה ז'  -  תרגילי חזרה במספרים מכוונים  -  מכל הסוגים  -  טופס 7-3-1170.2009/10

כיתה ז'  -  תרגילי חזרה במספרים מכוונים - מכל הסוגים - טופס 7-3-1170.2009/10 - בשפה הערבית - ARB 

  

     

 

דפי עבודה  -  מספרים מכוונים  -  קובץ 2

להלן מאגר תרגילים לדפי עבודה ולהכנת מבחנים

למורים - עם סיסמה

 

סדר גודל במספרים מכוונים - טופס 8-3-3101-2010/11
סדר גודל במספרים מכוונים - טופס 8-3-3101-2010/11 - בשפה הערבית - ARB

תרגילים עם ערך מוחלט - טופס 8-3-3102-2010/11

תרגילים עם ערך מוחלט - טופס 8-3-3102-2010/11 - בשפה הערבית - ARB

חיבור מספרים מכוונים - טופס 8-3-3103-2010/11

חיבור מספרים מכוונים - טופס 8-3-3103-2010/11 - בשפה הערבית - ARB

תרגילי חיבור עם יותר משני מחוברים - טופס 8-3-3104-2010/11

תרגילי חיבור עם יותר משני מחוברים - טופס 8-3-3104-2010/11 - בשפה הערבית - ARB


מספרים נגדיים - טופס 8-3-3105-2010/11
מספרים נגדיים - טופס 8-3-3105-2010/11 - בשפה הערבית - ARB


חיסור מספרים מכוונים - טופס 8-3-3106-2010/11
חיסור מספרים מכוונים - טופס 8-3-3106-2010/11 - בשפה הערבית - ARB

 

חיבור וחיסור מספרים מכוונים - תרגילים שבהם הושמטו סוגריים - טופס 8-3-3107-2010/11
חיבור וחיסור מספרים מכוונים - תרגילים שבהם הושמטו סוגריים - טופס 8-3-3107-2010/11 - בשפה הערבית - ARB

שאלות עם מספרים מכוונים - טופס 8-3-3108-2010/11

שאלות עם מספרים מכוונים - טופס 8-3-3108-2010/11 - בשפה הערבית - ARB

 
כפל עם מספרים מכוונים - טופס 8-3-3109-2010/11
כפל עם מספרים מכוונים - טופס 8-3-3109-2010/11 - בשפה הערבית - ARB

כפל, חיבור וחיסור מספרים מכוונים - טופס 8-3-3110-2010/11

כפל, חיבור וחיסור מספרים מכוונים - טופס 8-3-3110-2010/11 - בשפה הערבית - ARB


חילוק מספרים מכוונים - טופס 8-3-3111-2010/11

חילוק מספרים מכוונים - טופס 8-3-3111-2010/11 - בשפה הערבית - ARB

כפל וחילוק מספרים מכוונים - טופס 8-3-3112-2010/11

כפל וחילוק מספרים מכוונים - טופס 8-3-3112-2010/11 - בשפה הערבית - ARB

 

כפל וחילוק מספרים מכוונים - טופס 8-3-3113-2010/11

כפל וחילוק מספרים מכוונים - טופס 8-3-3113-2010/11 - בשפה הערבית - ARB


מספרים מכוונים וחזקות - טופס 8-3-3114-2010/11

מספרים מכוונים וחזקות - טופס 8-3-3114-2010/11 - בשפה הערבית - ARB

 

    

דפי עבודה  -  משוואות ושאלות מילוליות

להלן מאגר תרגילים לדפי עבודה ולהכנת מבחנים

למורים - עם סיסמה

   

כיתה ז'  -  חוק הפילוג בביטויים אלגבריים  -  טופס 7-3-1200.2009/10
כיתה ז'  -  חוק הפילוג בביטויים אלגבריים - טופס 7-3-1200.2009/10 - בשפה הערבית - ARB


כיתה ז'  -  חוק הפילוג בביטויים אלגבריים עם מכנה מספרי  -  למתקדמים  -  טופס 7-3-1201.2009/10

כיתה ז'  -  חוק הפילוג בביטויים אלגבריים עם מכנה מספרי  -  למתקדמים  -  טופס 7-3-1201.2009/10  -  בשפה הערבית - ARB

כיתה ז'  -  מבוא למשוואות  -  טופס 7-3-1202.2009/10
כיתה ז'  -  מבוא למשוואות  -  טופס 7-3-1202.2009/10  -  בשפה הערבית  -  ARB

כיתה ז'  -  מעבר משאלה מילולית למשוואה  -  טופס 7-3-1203.2009/10

כיתה ז'  -  מעבר משאלה מילולית למשוואה  -  טופס 7-3-1203.2009/10 - בשפה הערבית - ARB

כיתה ז'  -  משוואות שקולות  -  טופס 7-3-1204.2009/10

כיתה ז'  -  משוואות שקולות  -  טופס 7-3-1204.2009/10 - בשפה הערבית - ARB


כיתה ז'  -  משוואות מסוגים שונים  -  טופס 7-3-1205.2009/10

כיתה ז'  -  משוואות מסוגים שונים  -  טופס 7-3-1205.2009/10 - בשפה הערבית - ARB

כיתה ז'  -  משוואות עם כינוס איברים דומים  -  טופס 7-3-1206.2009/10

כיתה ז'  -  משוואות עם כינוס איברים דומים  -  טופס 7-3-1206.2009/10 - בשפה הערבית - ARB


כיתה ז'  -  משוואות עם חוק הפילוג  -  פתיחת סוגריים  -  טופס 7-3-1207.2009/10

כיתה ז'  -  משוואות עם חוק הפילוג  -  פתיחת סוגריים  -  טופס 7-3-1207.2009/10 - בשפה הערבית - ARB

כיתה ז'  -  משוואות עם מכנים  -  טופס 7-3-1208.2009/10

כיתה ז'  -  משוואות עם מכנים  -  טופס 7-3-1208.2009/10 - בשפה הערבית - ARB

כיתה ז'  -  פתרון שאלות מילוליות  -  טופס 7-3-1209.2009/10

כיתה ז'  -  פתרון שאלות מילוליות  -  טופס 7-3-1209.2009/10 - בשפה הערבית - ARB

 

     

דפי עבודה  -  משולש וזוויות

להלן מאגר תרגילים לדפי עבודה ולהכנת מבחנים

למורים - עם סיסמה

  

כיתה ז'  -  משולש ישר זווית  -  טופס 7-3-1301.2009/10
כיתה ז'  -  משולש ישר זווית  -  טופס 7-3-1301.2009/10 - בשפה הערבית - ARB

כיתה ז'  -  גובה במשולש  -  טופס 7-3-1302.2009/10

כיתה ז'  -  גובה במשולש  -  טופס 7-3-1302.2009/10 - בשפה הערבית - ARB

כיתה ז'  -  תיכון במשולש  -  טופס 7-3-1303.2009/10

כיתה ז'  -  תיכון במשולש  -  טופס 7-3-1303.2009/10 - בשפה הערבית - ARB


כיתה ז'  -  סכום זוויות במשולש  -  טופס 7-3-1304.2009/10
כיתה ז'  -  סכום זוויות במשולש  -  טופס 7-3-1304.2009/10 - בשפה הערבית - ARB

כיתה ז'  -  זוויות קדקודיות, זוויות צמודות וחוצה זווית  -  טופס 7-3-1305.2009/10
כיתה ז'  -  זוויות קדקודיות, זוויות צמודות וחוצה זווית  -  טופס 7-3-1305.2009/10 - בשפה הערבית - ARB

 

     

 

דפי עבודה  -  מערכת צירים וקריאת מידע מתוך גרף

להלן מאגר תרגילים לדפי עבודה ולהכנת מבחנים

למורים - עם סיסמה

  
כיתה ז'  -  מערכת צירים במישור  -  רמה ב'  -  7.3.2201.2012-2013
כיתה ז'  -  מערכת צירים במישור  -  רמה ב'  -  7.3.2201.2012-2013 - בשפה הערבית - ARB

כיתה ז'  -  מערכת צירים במישור  -  רמה א'  -  7.3.2202.2012-2013
כיתה ז'  -  מערכת צירים במישור  -  רמה א'  -  7.3.2202.2012-2013 - בשפה הערבית - ARB

כיתה ז'  -  קריאת גרפים  -  7.3.2301.2012-2013

כיתה ז'  -  קריאת גרפים  -  7.3.2301.2012-2013 - בשפה הערבית - ARB

  

     

  

דפי עבודה  -  פונקציות                                 

להלן מאגר תרגילים לדפי עבודה ולהכנת מבחנים

למורים - עם סיסמה

  
כיתה ז'  -  ייצוג אלגברי של פונקציה  -  רמה ב'  -  7.3.2401.2012-2013

כיתה ז'  -  ייצוג אלגברי של פונקציה  -  רמה ב'  -  7.3.2401.2012-2013 - בשפה הערבית - ARB

כיתה ז'  -  ייצוג אלגברי של פונקציה  -  רמה א'  -  7.3.2402.2012-2013
כיתה ז'  -  ייצוג אלגברי של פונקציה  -  רמה א'  -  7.3.2402.2012-2013 - בשפה הערבית - ARB

 
כיתה ז'  -  ייצוג מילולי וייצוג טבלאי של פונקציה  -  רמה ב'  -  7.3.2403.2012-2013
כיתה ז'  -  ייצוג מילולי וייצוג טבלאי של פונקציה  -  רמה ב'  -  7.3.2403.2012-2013 - בשפה הערבית - ARB

כיתה ז'  -  ייצוג מילולי וייצוג טבלאי של פונקציה  -  רמה א'  -  7.3.2404.2012-2013

כיתה ז'  -  ייצוג מילולי וייצוג טבלאי של פונקציה  -  רמה א'  -  7.3.2404.2012-2013 - בשפה הערבית - ARB

כיתה ז'  -  פונקציה בייצוגים שונים  -  רמה ב'  -  7.3.2405.2012-2013

כיתה ז'  -  פונקציה בייצוגים שונים  -  רמה ב'  -  7.3.2405.2012-2013 - בשפה הערבית - ARB

כיתה ז'  -  פונקציה בייצוגים שונים  -  רמה א'  -  7.3.2406.2012-2013

כיתה ז'  -  פונקציה בייצוגים שונים  -  רמה א'  -  7.3.2406.2012-2013 - בשפה הערבית - ARB

 
כיתה ז'  -  השתנות פונקציה עליה וירידה  -  רמה ב'  -  7.3.2407.2012-2013
כיתה ז'  -  השתנות פונקציה עליה וירידה  -  רמה ב'  -  7.3.2407.2012-2013 - בשפה הערבית - ARB

כיתה ז'  -  השתנות פונקציה עליה וירידה  -  רמה א'  -  7.3.2408.2012-2013

כיתה ז'  -  השתנות פונקציה עליה וירידה  -  רמה א'  -  7.3.2408.2012-2013 - בשפה הערבית - ARB

כיתה ז'  -  קצב השתנות לפי צורת הגרף  -  7.3.2501.2012-2013

כיתה ז'  -  קצב השתנות לפי צורת הגרף  -  7.3.2501.2012-2013 - בשפה הערבית - ARB
 

כיתה ז'  -  עליה וירידה של פונקציה  -  טופס 7-3-1404.2009/10

כיתה ז'  -  עליה וירידה של פונקציה  -  טופס 7-3-1404.2009/10 - בשפה הערבית - ARB

כיתה ז'  -  מתי גרף מתאר פונקציה, קצב השתנות של פונקציה  -  טופס 7-3-1405.2009/10
כיתה ז'  - מתי גרף מתאר פונקציה, קצב השתנות של פונקציה - טופס 7-3-1405.2009/10 - בשפה הערבית - ARB

  

 

דפי עבודה  -  שברים

להלן מאגר תרגילים לדפי עבודה ולהכנת מבחנים

למורים - עם סיסמה

 

 ייצוג של שברים פשוטים - טופס 8-3-2001.2010/11
ייצוג של שברים פשוטים - טופס 8-3-2001.2010/11 - בשפה הערבית - ARB

 

 השוואה וסידור של שברים פשוטים - טופס 8-3-2002.2010/11

השוואה וסידור של שברים פשוטים - טופס 8-3-2002.2010/11 - בשפה הערבית - ARB

 

 חיבור וחיסור שברים - טופס 8-3-2006.2010/11

חיבור וחיסור שברים - טופס 8-3-2006.2010/11 - בשפה הערבית - ARB
 

 כפל שברים - טופס 8-3-2004.2010/11
כפל שברים - טופס 8-3-2004.2010/11 - בשפה הערבית - ARB

 

 חילוק שברים - טופס 8-3-2005.2010/11
חילוק שברים - טופס 8-3-2005.2010/11 - בשפה הערבית - ARB

 

 שאלות בשברים פשוטים - טופס 8-3-2007.2010/11
שאלות בשברים פשוטים - טופס 8-3-2007.2010/11 - בשפה הערבית - ARB

 

 שברים עשרוניים - טופס 8-3-2009.2010/11

שברים עשרוניים - טופס 8-3-2009.2010/11 - בשפה הערבית - ARB

 

 השוואה וייצוג של שברים עשרוניים - טופס 8-3-2008.2010/11
השוואה וייצוג של שברים עשרוניים - טופס 8-3-2008.2010/11 - בשפה הערבית - ARB

 

 שאלות עם מספרים עשרוניים - טופס 8-3-2010.2010/11 

שאלות עם מספרים עשרוניים - טופס 8-3-2010.2010/11 - בשפה הערבית - ARB

 

  

בימים הקרובים נעלה לאתר דפי עבודה נוספים.

 

         

הקבצים המצורפים הינם קובצי PDF כדי לצפות בהם יש להשתמש
בתוכנת Acrobat Reader , גרסה 5.0 ומעלה.
 

לחץ על התמונה כדי להוריד את התוכנה Acrobat Reader:

 

  

      


הספרים לכיתה ז' 

מספר אישור (משרד החינוך)  3212 

 

שפות:  עברית / ערבית

 

מכירות  -  לחץ כאן

 

 

+ ספרים דיגיטליים - צפייה בעמודי הספרים  

+ מדריך למורה   

+ פריסת שעות שנתית 

+ דפי עבודה

+ מבחנים   

+ פעילויות מתוקשבות

+ עבודת קיץ 

    

 

  

     

 

כל הזכויות שמורות © משבצת בע"מ