הפוך לדף הבית
ספרים דיגיטליים ספרים כיתה ז' כיתה ח' כיתה ט' חטיבה עליונה מה חדש? חנויות + מחירון
אתה נמצא כאן: ראשי > כיתה ז' > דפי עבודה
דפי עבודה
  ראשי

 ספרים דיגיטליים


 ספרים


 הכנה לכיתה ז'


 כיתה ז'


 צפייה בעמודי הספר


 מדריך למורה


 פריסת שעות שנתית


דפי עבודה


 מבחנים


 מבחני מפמ"ר


 תוכנות ליצירת תרגילים


 פעילויות מתוקשבות


 עבודת קיץ


 הכנה לכיתה ח'


 כיתה ח'


 הכנה לכיתה ט'


 כיתה ט'


 הכנה לכיתה י'


 חטיבה עליונה


 תוכנות לדפי עבודה


 מה חדש?


 חנויות + מחירון


 תמיכה לספרים


 מפמ"ר המתמטיקה


 אודות ההוצאה


 צור קשר

 

מתמטיקה לכיתה ז' - דפי עבודה

  

 

חדש !   חדש!   חדש!

 

נוספו  תשובות  לדפי העבודה.

 
 

חדש !   חדש!   חדש!

 

בתאריך  24.05.2017  עלו לאתר דפי עבודה בשפה הערבית

דפים נוספים יעלו לאתר בימים הקרובים

 
  

דפי עבודה - לתלמידים (ללא סיסמה)

  

פרק 1 - חוקיות - רמה א - טופס 7-3-0101-2013-2014
פרק 1 - חוקיות - רמה ב - טופס 7-3-0102-2013-2014
פרק 1 - חוקיות - רמה א - טופס 7-3-0101-2013-2014 - בשפה הערבית - ARB
פרק 1 - חוקיות - רמה ב - טופס 7-3-0102-2013-2014 - בשפה הערבית - ARB

פרק 2 - המשתנה וביטויים אלגבריים - רמה א - טופס 7-3-0201-2013-2014
פרק 2 - המשתנה וביטויים אלגבריים - רמה ב - טופס 7-3-0202-2013-2014
פרק 2 - המשתנה וביטויים אלגבריים - רמה א - טופס 7-3-0201-2013-2014 - בשפה הערבית - ARB
פרק 2 - המשתנה וביטויים אלגבריים - רמה ב - טופס 7-3-0202-2013-2014 - בשפה הערבית - ARB

 

פרק 3 - סדר פעולות החשבון - רמה א - טופס 7-03-0301-2013-2014

פרק 3 - סדר פעולות החשבון - רמה ב - טופס 7-03-0302-2013-2014
פרק 3 - סדר פעולות החשבון - רמה א - טופס 7-03-0301-2013-2014 - בשפה הערבית - ARB
פרק 3 - סדר פעולות החשבון - רמה ב - טופס 7-03-0302-2013-2014 - בשפה הערבית - ARB


פרק 4 - חוק החילוף וחוק הקיבוץ - רמה א - טופס 7-03-0401-2013-2014
פרק 4 - חוק החילוף וחוק הקיבוץ - רמה ב - טופס 7-03-0402-2013-2014

פרק 4 - חוק החילוף וחוק הקיבוץ - רמה א - טופס 7-03-0401-2013-2014 - בשפה הערבית - ARB
פרק 4 - חוק החילוף וחוק הקיבוץ - רמה ב - טופס 7-03-0402-2013-2014 - בשפה הערבית - ARB

 

פרק 5 - חוק הפילוג - רמה א - טופס 07-03-0501-2013-2014
פרק 5 - חוק הפילוג - רמה ב - טופס 7-03-0502-2013-2014

פרק 5 - חוק הפילוג - רמה א - טופס 07-03-0501-2013-2014 - בשפה הערבית - ARB
פרק 5 - חוק הפילוג - רמה ב - טופס 7-03-0502-2013-2014 - בשפה הערבית - ARB


פרק 6 - כללי חשבון נוספים - רמה א - טופס 07-03-0601-2013-2014
פרק 6 - כללי חשבון נוספים - רמה ב - טופס 07-03-0602-2013-2014
פרק 6 - כללי חשבון נוספים - רמה א - טופס 07-03-0601-2013-2014 - בשפה הערבית - ARB
פרק 6 - כללי חשבון נוספים - רמה ב - טופס 07-03-0602-2013-2014 - בשפה הערבית - ARB


פרק 7 - חזקות - רמה א - טופס 07-03-0701-2013-2014
פרק 7 - חזקות - רמה ב - טופס 07-03-0702-2013-2014
פרק 7 - חזקות - רמה א - טופס 07-03-0701-2013-2014 - בשפה הערבית - ARB
פרק 7 - חזקות - רמה ב - טופס 07-03-0702-2013-2014 - בשפה הערבית - ARB


פרק 8 - שורש ריבועי - רמה א - טופס 07-03-0801-2013-2014
פרק 8 - שורש ריבועי - רמה ב - טופס 07-03-0802-2013-2014
פרק 8 - שורש ריבועי - רמה א - טופס 07-03-0801-2013-2014 - בשפה הערבית - ARB
פרק 8 - שורש ריבועי - רמה ב - טופס 07-03-0802-2013-2014 - בשפה הערבית - ARB


פרק 9 - המלבן - רמה א - טופס 07-03-0901-2013-2014
פרק 9 - המלבן - רמה ב - טופס 07-03-0902-2013-2014
פרק 9 - המלבן - רמה א - טופס 07-03-0901-2013-2014 - בשפה הערבית - ARB
פרק 9 - המלבן - רמה ב - טופס 07-03-0902-2013-2014 - בשפה הערבית - ARB

 
פרק 10 - התיבה - רמה א - טופס 07-03-1001-2013-2014
פרק 10 - התיבה - רמה ב - טופס 07-03-1002-2013-2014

פרק 10 - התיבה - רמה א - טופס 07-03-1001-2013-2014 - בשפה הערבית - ARB
פרק 10 - התיבה - רמה ב - טופס 07-03-1002-2013-2014 - בשפה הערבית - ARB

פרק 11 - מספרים חיוביים, שליליים ואפס - רמה א - טופס 07-03-1101-2013-2014
פרק 11 - מספרים חיוביים, שליליים ואפס - רמה ב - טופס 07-03-1102-2013-2014

פרק 12 - חיבור וחיסור מספרים מכוונים - רמה א - טופס  07-03-1221-2013-2014 - בשפה הערבית - ARB
פרק 12 - חיבור וחיסור מספרים מכוונים - רמה ב - טופס  07-03-1222-2013-2014 - בשפה הערבית - ARB

פרק 13 - כפל וחילוק מספרים מכוונים - רמה א - טופס 07-03-1321-2013-2014
פרק 13 - כפל וחילוק מספרים מכוונים - רמה ב - טופס 07-03-1322-2013-2014

פרק 13 - כפל וחילוק מספרים מכוונים - רמה א - טופס  07-03-1321-2013-2014 - בשפה הערבית - ARB
פרק 13 - כפל וחילוק מספרים מכוונים - רמה ב - טופס  07-03-1322-2013-2014 - בשפה הערבית - ARB

פרק 14 - חזקות עם מספרים מכוונים - רמה א - טופס 07-03-1421-2013-2014
פרק 14 - חזקות עם מספרים מכוונים - רמה ב - טופס 07-03-1422-2013-2014

פרק 14 - חזקות עם מספרים מכוונים - רמה א - טופס 07-03-1421-2013-2014 - בשפה הערבית - ARB
פרק 14 - חזקות עם מספרים מכוונים - רמה ב - טופס 07-03-1422-2013-2014 - בשפה הערבית - ARB


פרק 15 - מבוא למשוואות ושאלות מילוליות - רמה א - טופס 07-03-1501-2013-2014
פרק 15 - מבוא למשוואות ושאלות מילוליות - רמה ב - טופס 07-03-1502-2013-2014

פרק 15 - מבוא למשוואות ושאלות מילוליות - רמה א - טופס 07-03-1501-2013-2014 - בשפה הערבית - ARB
פרק 15 - מבוא למשוואות ושאלות מילוליות - רמה ב - טופס 07-03-1502-2013-2014 - בשפה הערבית - ARB


פרק 16 - פתרון משוואות ושאלות מילוליות - רמה א - טופס 07-03-1601-2013-2014
פרק 16 - פתרון משוואות ושאלות מילוליות - רמה ב - טופס 07-03-1602-2013-2014

פרק 16 - פתרון משוואות ושאלות מילוליות - רמה א - טופס  07-03-1601-2013-2014 - בשפה הערבית - ARB
פרק 16 - פתרון משוואות ושאלות מילוליות - רמה ב - טופס  07-03-1602-2013-2014 - בשפה הערבית - ARB
 

פרק 17 - מבוא לזוויות - רמה א - טופס 07-03-1701-2013-2014                  
פרק 17 - מבוא לזוויות - רמה ב - טופס 07-03-1702-2013-2014      

פרק 17 - מבוא לזוויות - רמה א - טופס  07-03-1701-2013-2014 - בשפה הערבית - ARB
פרק 17 - מבוא לזוויות - רמה ב - טופס  07-03-1702-2013-2014 - בשפה הערבית - ARB

             
פרק 18 - משולשים - רמה א - טופס 07-03-1801-2013-2014                       
פרק 18 - משולשים - רמה ב - טופס 07-03-1802-2013-2014        
פרק 18 - משולשים - רמה א - טופס  07-03-1801-2013-2014 - בשפה הערבית - ARB
פרק 18 - משולשים - רמה ב - טופס  07-03-1802-2013-2014 - בשפה הערבית - ARB

     
פרק 19 - שטחים של מצולעים - רמה א - טופס 07-03-1901-2013-2014          
פרק 19 - שטחים של מצולעים - רמה ב - טופס 07-03-1902-2013-2014        

פרק 19 - שטחים של מצולעים - רמה א - טופס 07-03-1901-2013-2014 - בשפה הערבית - ARB
פרק 19 - שטחים של מצולעים - רמה ב - טופס 07-03-1902-2013-2014 - בשפה הערבית - ARB


פרק 20 - המעגל ושטח העיגול - רמה א - טופס 7-03-2001-2013-2014
פרק 20 - המעגל ושטח העיגול - רמה ב - טופס 7-03-2002-2013-2014
פרק 20 - המעגל ושטח העיגול - רמה א - טופס 7-03-2001-2013-2014 - בשפה הערבית - ARB
פרק 20 - המעגל ושטח העיגול - רמה ב - טופס 7-03-2002-2013-2014 - בשפה הערבית - ARB

 

פרק 21 - זוויות צמודות - רמה א - טופס 7-3-2101-2013-2014
פרק 21 - זוויות צמודות - רמה א - טופס 7-3-2101-2013-2014 - בשפה הערבית - ARB

פרק 21 - זוויות צמודות - רמה ב - טופס 7-3-2102-2013-2014
פרק 21 - זוויות צמודות - רמה ב - טופס 7-3-2102-2013-2014 - בשפה הערבית - ARB


פרק 21 - זוויות קדקודיות - רמה א - טופס 7-3-2103-2013-2014
פרק 21 - זוויות קדקודיות - רמה א - טופס 7-3-2103-2013-2014 - בשפה הערבית - ARB

פרק 21 - זוויות קדקודיות - רמה ב - טופס 7-3-2104-2013-2014
פרק 21 - זוויות קדקודיות - רמה ב - טופס 7-3-2104-2013-2014 - בשפה הערבית - ARB

פרק 21 - חוצה זווית - רמה א - טופס טופס 7-3-2105-2013-2014
פרק 21 - חוצה זווית - רמה א - טופס טופס 7-3-2105-2013-2014 - בשפה הערבית - ARB

פרק 21 - חוצה זווית - רמה ב - טופס 7-3-2106-2013-2014
פרק 21 - חוצה זווית - רמה ב - טופס 7-3-2106-2013-2014 - בשפה הערבית - ARB

 
פרק 21 - זוויות מתחלפות - רמה א - טופס 7-3-2107-2013-2014
פרק 21 - זוויות מתחלפות - רמה א - טופס 7-3-2107-2013-2014 - בשפה הערבית - ARB

פרק 21 - זוויות מתחלפות - רמה ב - טופס 7-3-2108-2013-2014

פרק 21 - זוויות מתחלפות - רמה ב - טופס 7-3-2108-2013-2014 - בשפה הערבית - ARB

  
פרק 21 - זוויות מתאימות - רמה א - טופס 7-3-2109-2013-2014
פרק 21 - זוויות מתאימות - רמה א - טופס 7-3-2109-2013-2014 - בשפה הערבית - ARB


פרק 21 - זוויות מתאימות - רמה ב - טופס 7-3-2110-2013-2014
פרק 21 - זוויות מתאימות - רמה ב - טופס 7-3-2110-2013-2014 - בשפה הערבית - ARB

 

פרק 21 - סכום זוויות במשולש - רמה א - טופס 7-3-2111-2013-2014

פרק 21 - סכום זוויות במשולש - רמה א - טופס 7-3-2111-2013-2014 - בשפה הערבית - ARB


פרק 21 - סכום זוויות במשולש - רמה ב - טופס 7-3-2112-2013-2014

פרק 21 - סכום זוויות במשולש - רמה ב - טופס 7-3-2112-2013-2014 - בשפה הערבית - ARB

 

פרק 22 - מערכת צירים במישור - רמה א - טופס 7-03-2201-2013-2014
פרק 22 - מערכת צירים במישור - רמה ב- טופס 7-03-2202-2013-2014

פרק 22 - מערכת צירים במישור - רמה א - טופס 7-03-2201-2013-2014 - בשפה הערבית - ARB
פרק 22 - מערכת צירים במישור - רמה ב - טופס 7-03-2202-2013-2014 - בשפה הערבית - ARB

פרק 23 - קריאת מידע מתוך גרף - רמה א+ב - טופס 7-03-2301-2013-2014

פרק 23 - קריאת מידע מתוך גרף - רמה א+ב - טופס 7-03-2301-2013-2014 - בשפה הערבית - ARB

 

פרק 24 - פונקציות - רמה א - טופס 7-3-2401-2013-2014
פרק 24 - פונקציות - רמה ב - טופס 7-3-2402-2013-2014

פרק 24 - פונקציות - רמה א - טופס 7-3-2401-2013-2014 - בשפה הערבית - ARB
פרק 24 - פונקציות - רמה ב - טופס 7-3-2402-2013-2014 - בשפה הערבית - ARB

 

פרק 25 - קצב השתנות של פונקציה - רמה א - טופס 7-03-2501-2013-2014
פרק 25 - קצב השתנות של פונקציה - רמה ב - טופס 7-03-2502-2013-2014

פרק 25 - קצב השתנות של פונקציה - רמה א - טופס 7-03-2501-2013-2014 - בשפה הערבית - ARB
פרק 25 - קצב השתנות של פונקציה - רמה ב - טופס 7-03-2502-2013-2014 - בשפה הערבית - ARB

 

פרק 26 - משוואות ושאלות מילוליות - רמה א - טופס 07-03-2601-2013-2014    
פרק 26 - משוואות ושאלות מילוליות - רמה ב - טופס 07-03-2602-2013-2014   

פרק 26 - משוואות ושאלות מילוליות - רמה א - טופס 07-03-2601-2013-2014 - בשפה הערבית - ARB
פרק 26 - משוואות ושאלות מילוליות - רמה ב - טופס 07-03-2602-2013-2014 - בשפה הערבית - ARB

 

פרק 27- מנסרה משולשת ישרה - רמה א+ב - טופס 7-03-2701-2013-2014

פרק 27- מנסרה משולשת ישרה - רמה א+ב - טופס 7-03-2701-2013-2014 - בשפה הערבית - ARB

 

 

 

דפי עבודה  -  סדר פעולות חשבון וחוקי חשבון 

להלן מאגר תרגילים לדפי עבודה ולהכנת מבחנים

למורים - עם סיסמה

 

כיתה ז'  -  דף עבודה  -  כינוס איברים דומים  -  טופס 7-3-0100.2009/10
כיתה ז'  -  דף עבודה  -  סדר פעולות חשבון  -  טופס 7-3-0200.2009/10
כיתה ז'  -  דף עבודה  -  סדר פעולות חשבון (עם סוגריים)  -  טופס 7-3-0210.2009/10
כיתה ז'  -  דף עבודה  -  סדר פעולות חשבון (למתקדמים)  -  טופס 7-3-0220.2009/10
כיתה ז'  -  דף עבודה  -  סדר פעולות חשבון עם שברים (למתקדמים)  -  טופס 7-3-0700.2009/10

כיתה ז'  -  דף עבודה  -  פעולות החזקה והשורש הריבועי  -  טופס 7-3-0500.2009/10

כיתה ז'  -  דף עבודה  -  חזקות (למתקדמים)  -  טופס 7-3-0600.2009/10
כיתה ז'  -  דף עבודה  -  חוק החילוף, חוק הקיבוץ וחוק הפילוג  -  טופס 7-3-0300.2009/10
כיתה ז'  -  דף עבודה  -  כללי חשבון נוספים  -  טופס 7-3-0400.2009/10

  

 

 

דפי עבודה  -  גאומטריה

להלן מאגר תרגילים לדפי עבודה ולהכנת מבחנים

למורים - עם סיסמה

   

 כיתה ז'  -  שטחים של מרובעים - טופס 8-3-4101-2010/11

כיתה ז'  -  המעגל ושטח העיגול  -  רמה א'  -  7.3.2002.2012-2013

 כיתה ז'  -  שטחים של משולשים, מרובעים ומעגלים - טופס 8-3-4102-2010/11
כיתה ז'  -  זוויות  -  זוויות צמודות  -  רמה ב'  -  7.3.2103.2012-2013
כיתה ז'  -  זוויות  -  זוויות קדקודיות  -  רמה ב'  -  7.3.2105.2012-2013
כיתה ז'  -  זוויות  -  זוויות קדקודיות  -  רמה א'  -  7.3.2106.2012-2013
כיתה ז'  -  זוויות  -  חוצה זווית  -  רמה ב'  -  7.3.2107.2012-2013
כיתה ז'  -  זוויות  -  חוצה זווית  -  רמה א'  -  7.3.2108.2012-2013
כיתה ז'  -  זוויות  -  זוויות מתחלפות  -  רמה ב'  -  7.3.2109.2012-2013
כיתה ז'  -  זוויות  -  זוויות מתחלפות  -  רמה א'  -  7.3.2110.2012-2013
כיתה ז'  -  זוויות  -  זוויות מתאימות  -  רמה א'  -  7.3.2112.2012-2013
כיתה ז'  -  זוויות  -  סכום הזוויות במשולש  -  רמה ב'  -  7.3.2113.2012-2013
כיתה ז'  -  זוויות  -  סכום הזוויות במשולש  -  רמה א'  -  7.3.2114.2012-2013

  

 

 

 

דפי עבודה  -  מספרים מכוונים

להלן מאגר תרגילים לדפי עבודה ולהכנת מבחנים

למורים - עם סיסמה

  

כיתה ז'  -  סדר גודל במספרים מכוונים  -  טופס 7-3-1100.2009/10

כיתה ז'  -  חיבור מספרים מכוונים  -  טופס 7-3-1110.2009/10
כיתה ז'  -  חיסור מספרים מכוונים ומספרים נגדיים  -  טופס 7-3-1120.2009/10
כיתה ז'  -  כפל וחילוק מספרים מכוונים  -  טופס 7-3-1130.2009/10
כיתה ז'  -  ערך מוחלט  -  טופס 7-3-1140.2009/10
כיתה ז'  -  תרגילים בהם הושמטו הסוגריים  -  טופס 7-3-1150.2009/10
כיתה ז'  -  תרגילים עם ערך מוחלט  -  רשות  -  טופס 7-3-1160.2009/10
כיתה ז'  -  תרגילי חזרה במספרים מכוונים  -  מכל הסוגים  -  טופס 7-3-1170.2009/10

  

 

דפי עבודה  -  מספרים מכוונים  -  קובץ 2

להלן מאגר תרגילים לדפי עבודה ולהכנת מבחנים

למורים - עם סיסמה

 

סדר גודל במספרים מכוונים - טופס 8-3-3101-2010/11
תרגילים עם ערך מוחלט - טופס 8-3-3102-2010/11
חיבור מספרים מכוונים - טופס 8-3-3103-2010/11
תרגילי חיבור עם יותר משני מחוברים - טופס 8-3-3104-2010/11
מספרים נגדיים - טופס 8-3-3105-2010/11
חיסור מספרים מכוונים - טופס 8-3-3106-2010/11
חיבור וחיסור מספרים מכוונים - תרגילים שבהם הושמטו סוגריים - טופס 8-3-3107-2010/11
שאלות עם מספרים מכוונים - טופס 8-3-3108-2010/11
כפל עם מספרים מכוונים - טופס 8-3-3109-2010/11
כפל, חיבור וחיסור מספרים מכוונים - טופס 8-3-3110-2010/11
חילוק מספרים מכוונים - טופס 8-3-3111-2010/11
כפל וחילוק מספרים מכוונים - טופס 8-3-3112-2010/11
כפל וחילוק מספרים מכוונים - טופס 8-3-3113-2010/11
מספרים מכוונים וחזקות - טופס 8-3-3114-2010/11

 

 

דפי עבודה  -  משוואות ושאלות מילוליות

להלן מאגר תרגילים לדפי עבודה ולהכנת מבחנים

למורים - עם סיסמה

   

כיתה ז'  -  חוק הפילוג בביטויים אלגבריים  -  טופס 7-3-1200.2009/10
כיתה ז'  -  חוק הפילוג בביטויים אלגבריים עם מכנה מספרי  -  למתקדמים  -  טופס 7-3-1201.2009/10
כיתה ז'  -  מבוא למשוואות  -  טופס 7-3-1202.2009/10
כיתה ז'  -  מעבר משאלה מילולית למשוואה  -  טופס 7-3-1203.2009/10
כיתה ז'  -  משוואות שקולות  -  טופס 7-3-1204.2009/10
כיתה ז'  -  משוואות מסוגים שונים  -  טופס 7-3-1205.2009/10
כיתה ז'  -  משוואות עם כינוס איברים דומים  -  טופס 7-3-1206.2009/10
כיתה ז'  -  משוואות עם חוק הפילוג  -  פתיחת סוגריים  -  טופס 7-3-1207.2009/10
כיתה ז'  -  משוואות עם מכנים  -  טופס 7-3-1208.2009/10
כיתה ז'  -  פתרון שאלות מילוליות  -  טופס 7-3-1209.2009/10

 

 

 

 

דפי עבודה  -  מערכת צירים וקריאת מידע מתוך גרף

להלן מאגר תרגילים לדפי עבודה ולהכנת מבחנים

למורים - עם סיסמה

  
כיתה ז'  -  מערכת צירים במישור  -  רמה ב'  -  7.3.2201.2012-2013
כיתה ז'  -  מערכת צירים במישור  -  רמה א'  -  7.3.2202.20122013
כיתה ז'  -  קריאת גרפים  -  7.3.2301.2012-2013

  

 

דפי עבודה  -  פונקציות                                 

להלן מאגר תרגילים לדפי עבודה ולהכנת מבחנים

למורים - עם סיסמה

  
כיתה ז'  -  ייצוג אלגברי של פונקציה  -  רמה ב'  -  7.3.2401.2012-2013
כיתה ז'  -  ייצוג אלגברי של פונקציה  -  רמה א'  -  7.3.2402.2012-2013
כיתה ז'  -  ייצוג מילולי וייצוג טבלאי של פונקציה  -  רמה ב'  -  7.3.2403.2012-2013
כיתה ז'  -  ייצוג מילולי וייצוג טבלאי של פונקציה  -  רמה א'  -  7.3.2404.2012-2013
כיתה ז'  -  פונקציה בייצוגים שונים  -  רמה ב'  -  7.3.2405.2012-2013
כיתה ז'  -  פונקציה בייצוגים שונים  -  רמה א'  -  7.3.2406.2012-2013
כיתה ז'  -  השתנות פונקציה עליה וירידה  -  רמה ב'  -  7.3.2407.2012-2013
כיתה ז'  -  השתנות פונקציה עליה וירידה  -  רמה א'  -  7.3.2408.2012-2013
כיתה ז'  -  קצב השתנות לפי צורת הגרף  -  7.3.2501.2012-2013

 

כיתה ז'  -  עליה וירידה של פונקציה  -  טופס 7-3-1404.2009/10
כיתה ז'  -  מתי גרף מתאר פונקציה, קצב השתנות של פונקציה  -  טופס 7-3-1405.2009/10

  

 

בימים הקרובים נעלה לאתר דפי עבודה נוספים.

 

         

הקבצים המצורפים הינם קובצי PDF כדי לצפות בהם יש להשתמש
בתוכנת Acrobat Reader , גרסה 5.0 ומעלה.
 

לחץ על התמונה כדי להוריד את התוכנה Acrobat Reader:

 

  

   


הספרים לכיתה ז' 

מספר אישור (משרד החינוך)  3212 

 

שפות: עברית וערבית

 

רכישה: רכגולד  03-5597060

          אלשורוק (ג'אודת זועבי)  04-6568204

רכישה בהנחה באינטרנט:  לחץ כאן  

רשימת חנויות:  לחץ כאן

 

+ ספרים דיגיטליים - צפייה בעמודי הספרים  

+ מדריך למורה   

+ פריסת שעות שנתית 

+ דפי עבודה

+ מבחנים   

+ מבחני מפמ"ר

+ תוכנה ליצירת אינסוף דפי עבודה   

+ פעילויות מתוקשבות

+ עבודת קיץ 

    

 

מכירות:   רכגולד:  03-5597060   ,   אלשורוק (ג'אודת זועבי):  04-6568204 

 

לרכישה בהנחה באינטרנט - לחץ כאן    ,    לרשימת חנויות - לחץ כאן

    

 

 

כל הזכויות שמורות © משבצת בע"מ