הפוך לדף הבית
ספרים דיגיטליים ספרים כיתה ז' כיתה ח' כיתה ט' 3 יח"ל 4 ו- 5 יח"ל מה חדש? מכירות
אתה נמצא כאן: ראשי > תיכון - תוספות > מיקודים קודמים > מועד קיץ 2009
מועד קיץ 2009
  ראשי

 ספרים דיגיטליים


 ספרים


 הכנה - לכיתה ה


 הכנה - לכיתה ו'


 הכנה - לכיתה ז'


 כיתה ז'


 כיתה ז' - סימני דרך


 הכנה - לכיתה ח'


 כיתה ח'


 כיתה ח' - סימני דרך


 הכנה - לכיתה ט'


 כיתה ט'


 כיתה ט' - סימני דרך


 הכנה - לכיתה י'


 3 יח"ל


 4 ו- 5 יח"ל


 ספרי מבחני מתכונת


 מיקוד - קיץ 2022


 תיכון - תוספות


 פתרונות לספרי לימוד


 מדריכים למורה


 טפסי בחינות בגרות


 תוכניות לימודים


 טופס למרכז/ת


 ספרים ישנים


 תוכנות לדפי עבודה


 מה חדש?


 תמיכה לספרים


 מכירות


 אודות ההוצאה


 צור קשר

 

מיקוד לספרי הלימוד ולספרי המבחנים של גבי יקואל - מועד קיץ תשס"ט

 

 

 

 

 

 

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

עמוד ישן - יש להסתכל בעמוד המעודכן

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

 

 

 

 

 

 

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

עמוד ישן - יש להסתכל בעמוד המעודכן

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

 

 

 

 

 

 

שים לב!  קיימים שני חלקים:
1.  התאמת המיקוד לפי מבנה הצבירה

2.  התאמת המיקוד לפי תכנית ההיבחנות החדשה

 

 

1.  מבנה הצבירה

 

 

מיקוד לספרי הלימוד
 
 

 

היתרונות:  * בספרים מאות שאלות ומבחנים המתאימים למיקוד.

 

היתרונות:  * המיקוד מתייחס לכל הספר:  פרקי לימוד + מבחנים.

 

היתרונות:  * המיקוד לספרים מתפרסם באתר של משבצת לפני כל מועד בחינה, כך שתלמידים

                     שיש ברשותם ספרים של גבי יקואל, יכולים לחסוך ולהימנע מקניית מיקודיות.

 

שים לב: קיימים מיקודים לשאלונים שונים, לכל מיקוד מצורפת גם תמונת הספר.

 

 

מיקוד לספרי המבחנים
 

 
 
  
 
היתרונות:  * בספרים מאות שאלות ומבחנים המתאימים למיקוד.

 

היתרונות:  * המיקוד מתייחס לכל הספר:  שאלות חזרה + מבחנים.

 

היתרונות:  * המיקוד לספרים מתפרסם באתר של משבצת לפני כל מועד בחינה, כך שתלמידים

                     שיש ברשותם ספרים של גבי יקואל, יכולים לחסוך ולהימנע מקניית מיקודיות.

 

שים לב: קיימים מיקודים לשאלונים שונים, לכל מיקוד מצורפת גם תמונת הספר.

   

 

2.  תוכנית ההיבחנות החדשה - מיועד לבתי ספר שמשתתפים בפיילוט

 

 

מיקוד לספרי הלימוד

 
3 יח"ל לימוד:
 
 
 
4 יח"ל לימוד:
 
 
5 יח"ל לימוד:
 
המיקוד לשאלון א' 035806 מכיל שני חלקים:
 
 
 

היתרונות:  * בספרים מאות שאלות ומבחנים המתאימים למיקוד.

 

היתרונות:  * המיקוד מתייחס לכל הספר:  פרקי לימוד + מבחנים.

 

היתרונות:  * המיקוד לספרים מתפרסם באתר של משבצת לפני כל מועד בחינה, כך שתלמידים

                     שיש ברשותם ספרים של גבי יקואל, יכולים לחסוך ולהימנע מקניית מיקודיות.

 

שים לב: קיימים מיקודים לשאלונים שונים, לכל מיקוד מצורפת גם תמונת הספר.

 

 

מיקוד לספרי המבחנים
 
3 יח"ל לימוד
 
 
 
4 יח"ל לימוד:
 
 
     
5 יח"ל לימוד:
 
המיקוד לשאלון א' 035806 מכיל שני חלקים:
 
 
 
 

היתרונות:  * בספרים מאות שאלות ומבחנים המתאימים למיקוד.

 

היתרונות:  * המיקוד מתייחס לכל הספר:  שאלות חזרה + מבחנים.

 

היתרונות:  * המיקוד לספרים מתפרסם באתר של משבצת לפני כל מועד בחינה, כך שתלמידים

                     שיש ברשותם ספרים של גבי יקואל, יכולים לחסוך ולהימנע מקניית מיקודיות.

 

שים לב: קיימים מיקודים לשאלונים שונים, לכל מיקוד מצורפת גם תמונת הספר.

 

  

 

המיקוד שפורסם באתר משרד החינוך - מועד קיץ תשס"ט 2009

 

מיקוד למועד קיץ תשס"ט (2009) - משרד החינוך

 

 

 

 

 

כל הזכויות שמורות © משבצת בע"מ